Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
   

Disclaimer voor www.snellekruipers.nl
Snelle Kruipers (Kamer van Koophandel: 67406823) verleent u hierbij toegang tot www.snellekruipers.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Snelle Kruipers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Snelle Kruipers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Snelle Kruipers.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Snelle Kruipers. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Snelle Kruipers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Snelle Kruipers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Snelle Kruipers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 
 
Contact
Mari van Eschstraat 13
 
5254 JE Haarsteeg
 
073 - 68 93 907
 
info@snellekruipers.nl