Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
   

Algemeen
 
Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.
 
Doeleinden van gebruik
 
SNELLE KRUIPERS verwerkt uw persoonsgegevens voor (I) de acceptatie van uw
bestelling, (II) uitvoering van overeenkomsten met u, (III) relatiebeheer en (IV)
managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de
(algemene) strategie.
 
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen
tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen SNELLE KRUIPERS, haar
klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen
welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van
persoonsgegevens kan SNELLE KRUIPERS groepsvennootschappen en samenwerkende
partners inschakelen.
 
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis
van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en
andere producten of diensten van SNELLE KRUIPERS en/of groepsvennootschappen en
samenwerkende partners.
 
Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw
gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar
maken aan SNELLE KRUIPERS. Met betrekking tot informatie verkregen van
SNELLE KRUIPERS kunt u contact opnemen via de Klantenservice.
 
SNELLE KRUIPERS gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.
 
Privacy op internet en cookies
 
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en
zo mogelijk de site of e- mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze
gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde
artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse
informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou
kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails
verbeteren.
 
Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt SNELLE KRUIPERS ook gebruik van
diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat
de zoekgegevens die u bij derden waar SNELLE KRUIPERS mee samenwerkt achterlaat,
mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij SNELLE KRUIPERS bekend zijn
en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd.
 
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren
over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens
zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de
cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet
herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de
site server die de cookies doorgeeft, is SNELLE KRUIPERS.nl. De meeste browsers
kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de
hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot
het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar
van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt
bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde
diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van
cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.
 
Beveiligde server
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking.
 
Vragen
 
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken
uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen
indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een
wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien
en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar SNELLE KRUIPERS en login op uw account
(bovenaan website).
 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons
handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met
klantenservice op te nemen.

 
 
Contact
Mari van Eschstraat 13
 
5254 JE Haarsteeg
 
073 - 68 93 907
 
info@snellekruipers.nl